Garantie en klachten

Garantie

1. Definities

Modernkeraan: sanitair webwinkel, ingeschreven in het handelsregister met registratienummer 85889911, gevestigd te Zwolle.

Klant: de koper.

Website: https://modernekraan.nl.

Producten: alle producten van Modernekraan die in Nederland verkocht worden.

Productfout: de door Modernekraan en/of diens toeleveranciers vastgestelde defecten aan de producten.

2. Toepasselijkheid

Modernekraan geeft garantie op producten overeenkomstig deze garantievoorwaarden.

3. Garantietermijn

Modernekraan heeft producten van diverse merken in het assortiment. Op alle producten zit minimaal 1 jaar fabrieksgarantie. Voor een aantal van deze producten zijn langere garatieperiodes van toepassing. Op de productpagina vindt u de garantietermijn van het product terug. Na levering van onderdelen of een reparatie bij een productfout wordt de garantietermijn niet verlengd. Voor alle producten geldt: De garantietermijn voor oppervlakteschades geldt tot 8 dagen na de levering van het product, hierna vervalt de garantie. Na het in gebruik nemen- en installatie van uw product vervalt de garantie.

4. Garantieregeling

Alle gebreken aan producten die aantoonbaar op een productfout terug te voeren zijn en zijn ontstaan binnen de in artikel 3 genoemde garantietermijn, worden door Modernekraan kosteloos hersteld met inachtneming van de onderstaande voorwaarden, mits de gebreken na constatering ervan bij Modernekraan worden gemeld.

4.1.

Het herstel van gebreken geschiedt zodanig, dat defecte onderdelen ter beoordeling van Modernekraan worden gerepareerd of door nieuwe onderdelen worden vervangen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, zal Modernekraan de daadwerkelijk betaalde vergoeding voor het product restitueren.

4.2.

Indien een gebrek door Modernekraan niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost of herstel onredelijk wordt vertraagd, zal Modernekraan, op verzoek, gratis de benodigde vervangende onderdelen leveren. Indien het product niet (meer) leverbaar is, wordt deze vervangen door een artikel van zelfde waarde. Bij levering van een vervangend product behoudt Modernekraan zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor het tot dan toe genoten gebruik.

4.3.

Wanneer een geldige aanspraak op de garantie wordt gemaakt, worden door Modernekraan in het eerste jaar na verkoop van het product geen kosten in rekening gebracht.
Na dit eerste jaar kunnen er afhandelijk van de situatie kosten in rekening worden gebracht.

4.4.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie:
- Indien het product niet correct is geïnstalleerd, onderhouden of gerepareerd;
- Indien het defect is veroorzaakt door incorrecte bediening of incorrect gebruik van het product; ·Indien er sprake is van vervuiling ontstaan door vervuilde waterleidingen (bijv. verstopping door bouwgruis);
- Indien het defect is ontstaan doordat er geen of verkeerd onderhoud is uitgevoerd;
- Indien er andere reserveonderdelen dan die van de fabrikant worden gebruikt tijdens reparaties of onderhoud van het product;
- Indien het defect is veroorzaakt door transport of installatie van het product;
- Indien het oppervlak is bekrast;
- Indien het product een (ex)showroommodel, veilingaankoop o.i.d. betreft;
- Indien verbruiksgoederen (zoals filters, filterpatronen, beluchters of batterijen) of materialen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals afdichtingen of slangen), leeg, beschadigd of niet gemonteerd zijn;
- Indien het defect is veroorzaakt doordat kwetsbare onderdelen (zoals glas of lampen) zijn gebroken;
- Indien het defect ontstaat door agressieve invloeden van buitenaf (zoals chemicaliën, reinigingsmiddelen of inwerking van zonlicht), of indien het defect is veroorzaakt door specifieke invloeden van buitenaf (bijv. een te hoge of lage druk in de waterleiding of te veel/te weinig spanning op de elektrische aansluiting);
- Indien het defect is veroorzaakt doordat de eindgebruiker of derden zich schuldig hebben gemaakt aan het opzettelijk toebrengen van schade of wanneer er sprake is van grove nalatigheid;
- Indien het product niet correct is geïnstalleerd door een erkend installateur en niet is behandeld volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant.

4.5.

De gedemonteerde en defecte onderdelen/producten moeten in afstemming met Modernekraan retour worden gestuurd. De klant krijgt hiervoor instruties van Modernekraan.

4.6.

Vervangende onderdelen worden eigendom van Modernekraan.

5. Aanspraak op garantie

Om aanspraak te maken op de garantie moet de originele afleverbon/factuur, met daarop duidelijk leesbaar de aankoopdatum, ordernummer en artikelnummer, van het betreffende product aan Modernekraan worden getoond. De in artikel 3 genoemde garantietermijn wordt bij nalevering van onderdelen of een reparatie bij een productfout binnen de garantietermijn niet verlengd.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door ons te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Keurmerk webwinkel
Copyright © 2022-heden Modernekraan. Alle rechten voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.